پروژه های کارشناسی - سایت گروه مهندسی کامپیوتر مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

پروژه های کارشناسی

کدعنوان پایان نامهاستاد راهنمااستاد مشاوردانشجوتاریخ شروع
c01 سیستم عبور و مرور خودکار اتومبیل محسن شراهی
عرفان فراهانی
بهمن 1394
c02 ارائه الگوریتمی فرا اکتشافی در اینترنت اشیا با RFID های متراکم میلاد احمدی بهمن 1394
c03 طراحی و ساخت دزدگیر هوشنمد سید اسد اله ایرانی
علیرضا عسگری
محمد مهدی حسین زاده
بهمن 1394
c04 کنترل اینترنتی دمای محیط با رویکرد اینترنت اشیا علی بیات
مصطفی زنگنه
علیرضا بابایی
بهمن 1394
c05 طراحی و پیاده سازی یک موتور جستجوی یادگیرنده مهدی خوش نژاد کارکن بهمن 1394
c06 سلف سرویس هوشمند بهزاد کرمانی
حسین بدرنژاد
بهمن 1394
c07 زبان برنامه نویسی Haskell نیما اسلامی بهمن 1394
c08 زبان برنامه نویسی Lua حمیدرضا نظری مقدم بهمن 1394